Skip to content

Category: health news

กรมแพทย์เตือนภัยครีม หน้าขาว

Posted in health news

กรมการแพทย์มีข้อแนะนำว่าควรศึกษารายละเอียดครีมก่อนนำมาใช้ เพราะอาจทำร้ายผิวโดยไม่รู้ตัว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากกรณีกระแสนิยมผิวขาว หน้าใส ทำให้มีผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผิวหลากหลายยี่ห้อจำหน่ายตามท้องตลาดเป็นจำนวนมาก ทั้งครีมทาหน้า ครีมทาผิวกาย และสบู่ ได้รับความนิยมจากประชาชนผู้บริโภคนั้น

รวมพลคนสูงวัยใส่ใจสุขภาพ

Posted in health news

โรงพยาบาลราชวิถี สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวสมบูรณ์ ภายใต้แนวคิด “สองวัยใส่ใจสุขภาพ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับช่วงเทศกาลประเพณีไทยวันสงกรานต์ หรือวันผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลสามารถดูแลตนเองได้ไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน