Skip to content

Month: February 2020

เบอร์นีแซนเดอร์ส์ทำการปิดสนามเพื่อความสมานฉันท์ก่อนที่รัฐไอโอวา

Posted in news

ส.ว. เบอร์นีแซนเดอร์สไปที่ Twitter ในตอนเย็นของการสร้างโมเมนตัมใน รัฐไอโอวา เพื่อยื่นอุทธรณ์ต่อผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพเพื่อเข้าร่วมขบวนการของเขาที่เขาบอกว่าจะต่อสู้เพื่อสาเหตุทางสังคมและเพื่อ “สมานฉันท์ของมนุษย์”

coronavirus ยืนยันในกรณีที่ 2 ใน Bay Area ทำเครื่องหมายที่ 9 ในสหรัฐอเมริกา

Posted in news

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐ California ในวันอาทิตย์ยืนยันกรณีที่สองของ coronavirus นวนิยาย ในบริเวณ Bay Area ทำเครื่องหมายคดีที่เก้าที่ได้รับการยืนยันในสหรัฐอเมริกา

แบบไหนดีกว่ากัน ! ระหว่างการ จัดฟันแบบใส กับ การจัดฟัน Fastbraces

Posted in news

แบบไหนดีกว่ากัน ! ระหว่างการ จัดฟันแบบใส กับ การจัดฟัน Fastbraces ในการรักษาทางทันตกรรม เป็นการแก้ไขปัญหาฟันในทุกรูปแบบ ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้เข้ารับการรักษามีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากอย่างไร ซึ่งแต่ละบุคคลแน่นอนว่า มีปัญหาแตกต่างกันอย่างแน่นอน