Skip to content

เทคโนโลยีที่ใช้จัดการของเหลวในปริมาณเล็กน้อย

Posted in health news

เทคโนโลยีที่ใช้จัดการของเหลวในปริมาณเล็กน้อยโดยปกติผ่านช่องทางที่มีความกว้างน้อยกว่าหนึ่งในสี่ของมิลลิเมตรเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานประเภทนี้เพราะลดอิทธิพลของการระเหยของเหงื่อและการปนเปื้อนของผิวหนังต่อความแม่นยำในการตรวจจับ เมื่อเหงื่อสดใหม่ไหลผ่านไมโครทำให้อุปกรณ์สามารถวัดปริมาณเหงื่อได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

สามารถจับการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวของความเข้มข้นเซ็นเซอร์ที่สวมใส่ได้ขนาดเล็กส่วนใหญ่ประดิษฐ์ด้วยกระบวนการระเหยกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและมีราคาแพง ทีมของเขาเลือกที่จะทำให้ไบโอเซ็นเซอร์ของพวกเขาออกจากกราฟีนซึ่งเป็นรูปแบบของแผ่นคาร์บอน ทั้งเซ็นเซอร์ที่ใช้กราฟีนและช่องไมโครฟลูอิดิกเล็ก ๆ นั้นถูกสร้างขึ้นโดยการแกะสลักแผ่นพลาสติกด้วยเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ตอนนี้เป็นเรื่องธรรมดาเซ็นเซอร์วัดอัตราการหายใจอัตราการเต้นของหัวใจและระดับของกรดยูริคและไทโรซีน ไทโรซีนได้รับเลือกเพราะสามารถเป็นตัวบ่งชี้ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมโรคตับความผิดปกติในการรับประทานอาหารและสภาวะทางประสาทวิทยา กรดยูริคถูกเลือกเพราะในระดับที่สูงขึ้นมันมีความสัมพันธ์กับโรคเกาต์ซึ่งเป็นข้อต่อที่เจ็บปวดที่กำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลก โรคเกาต์เกิดขึ้นเมื่อกรดยูริคระดับสูงในร่างกายเริ่มตกผลึกในข้อต่อโดยเฉพาะที่เท้าทำให้ระคายเคืองและอักเสบ