Skip to content

ศาลาธนารักษ์ 1

Posted in travel news

เรียนรู้และภาคภูมิใจในทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติผ่านเรื่องราวในพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงเหรียญกษาปณ์ของยุคสมัยต่างๆ โดยจะเน้นไปที่การจัดแสดงเงินตราสมัยล้านนาเป็นพิเศษ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็นสองชั้นด้วยกัน ได้แก่ บริเวณชั้นล่าง เป็นที่จัดแสดงเหรียญแบบต่างๆ ในแต่ละยุคสมัย ซึ่งล้วนเป็นเหรียญหายากที่ทำขึ้นในโอกาสพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองวาระต่างๆ

ส่วนบริเวณชั้นสอง เป็นที่จัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์ไทย อย่างไรก็ตาม นอกจากการให้ความรู้กับประชาชนแล้ว ที่นี่ยังเป็นศูนย์ให้บริการรับแลกจ่ายแลกรับคืน และจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ รวมถึงธนบัตรไทย ที่กรมธนารักษ์จัดทำในวาระสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สำหรับนักสะสม โดยสามารถเลือกซื้อหาได้ในบริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์ ทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับตรวจสอบเหรียญกษาปณ์ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีบริการรับจัดนิทรรศการนอกสถานที่ เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปตามสถานที่ต่างๆ อีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand