Skip to content

ฝนตกหนักต่อเนื่อง! ทำแม่น้ำแยงซีเสี่ยงเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่

Posted in news

ภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ทำให้ตอนล่างของแม่น้ำแยงซีในประเทศจีนต้องประสบกับปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ โดยเฉพาะที่มณฑลหูหนาน

ภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ทำให้ตอนล่างของแม่น้ำแยงซีในประเทศจีนต้องประสบกับปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ โดยเฉพาะที่มณฑลหูหนาน ฝนที่ตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 6-10กรกฎาคมนี้ ทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง และน้ำในแม่น้ำแยงซีเพิ่มระดับถึงเลยเขตอันตรายที่จะเกิดแก่โครงสร้างของเขื่อนในแม่น้ำแยงซี ก่อนหน้านี้ระดับน้ำที่เพิ่มในแม่น้ำเสียง ก็ทำให้เขื่อน 2 แห่งแตกมาแล้ว กระแสน้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนชาวบ้านเป็นบริเวณกว้าง ทางการจึงขุดอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำและได้วางมาตรการต่างๆ เพื่อรับมือกับภาวะน้ำท่วมใหญ่เป็นบริเวณกว้างที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว